Tens problemes de disponiblitat?

La vida s’accelera, el nostre modus vivendi es converteix en immediatesa per tot, la tecnologia ens envaeix i els dirigents  ja no donen abast. És realment un problema del moment en què vivim o senzillament un problema de gestió en què no sabem establir preferències i emprar les eines al nostre abast degudament? Reunions intempestives o poc productives, immersió en xarxes socials que no ens aporten res de valor (a part de consumir el nostre temps preciós), incapacitat en fer confiança en els nostres col·laboradors i saber delegar, requisit indispensable per passar – o tantes altres coses que ens afecta quotidianament i que consumeixen el nostre temps limitat inútilment enlloc d’utilitzar-lo amb allò que realment ens correspon com a dirigent. La realitat és que la majoria dels dirigents gestionen la seva agenda inadequadament.

El temps, un actiu preciós per l’empresa

Entre els grans reptes del líder identificats, la manca de disponibilitat és, sens dubte, la més evident. La manca de temps és, a la vegada, més elevada i més problemàtica per a un directiu, de fet, i sobretot en les pimes, la majoria de directius fan que sigui la seva responsabilitat estar present i actiu en tots els fronts. Així, doncs, se senten ràpidament desbordats per la quantitat de tasques que han de realitzar o pilotar, cosa que provoca una manca de temps, que encara és més preocupant vist que el líder és el que hauria de beneficiar-se dels moments de reflexió per liderar una estratègia reeixida i sostenible. Es més, no saber delegar els impedeix transformar-se de simple artesà a un veritable empresari i així poder créixer sense deixar-se la salut pel camí.

Reassigna-hi el 20% del teu temps en activitats d’alt valor afegit

El temps del líder és, doncs, una de les claus fonamentals de l’èxit de la companyia i és el primer angle d’atac per a l’entrenament empresarial sota la metodologia Visconti®. La primera fase de l’acompanyament (“Dominar”) permet al gerent, a través de tallers i eines integrals, recuperar totes les dades de la seva empresa, des del màrqueting fins als recursos humans, passant pel comerç i els assumptes financers. Durant aquesta fase, es fa especial atenció al dirigent mateix perquè pugui re-assignar el 20% del seu temps en activitats amb alt valor afegit. Per fer-ho, s’analitzen tots els seus hàbits mitjançant un qüestionari detallat i després es realitza una auditoria afinada de la seva agenda per tal de trobar un equilibri entre els seus imperatius diaris i les bones pràctiques de gestió del temps i que es resumeixen en 11 principis bàsics:

 1. Acceptar passar temps per gestionar l’agenda
 2. Reflectir l’estratègia en les prioritats de l’agenda
 3. Planificar les tasques i establir una llista de deures (To do list)
 4. Preveure l’imprevist
 5. Gestionar les prioritats
 6. No ser obstinat
 7. No perdre el temps
 8. Delegar
 9. Definir intervals de temps ininterromputs
 10. Treballa els teus hàbits
 11. Utilitzar les noves tecnologies sàviament

Acompanya el desenvolupament de la teva empresa de manera eficient

La restricció numèrica proposada permet al dirigent:

 • Establir un objectiu clar
 • Establir un pla d’acció detallat per aconseguir-ho

De mitjana, de cada deu líders entrenats, dos d’ells aconsegueixen l’objectiu del 20%, tres arriben al 15% i els altres cinc arriben al 10%. Per tant, els líders aconsegueixen re-assignar almenys mitja jornada de la seva setmana i fins un màxim d’un dia. Aquí teniu un exemple real d’un executiu acompanyat:

Aquest objectiu assolible del 20% permet una millora real en el mode de funcionament del dirigent, que pot reorientar les seves activitats cap a qüestions estratègiques, estar disponible de manera més positiva i donar suport eficaç al desenvolupament del seu negoci.

Deixa un comentari